Tháng 3.2016 ban lãnh đạo công ty đã tiếp đón và  làm việc với công ty Canon Việt Nam tại công ty Minh Dũng.

Tại đây ban lãnh đạo 2 công ty đã trao đổi thông tin và tìm kiếm sự hợp tác trong tương lại.

canon thamquan canon tham quan

canontham quan5 canon tham quan 7 canon tham quan 8 canon tham quan8 canon tham quan 11 canon tham quan 10 canon tham quan 9