1Nhằm nâng cao kiến thức và ý thức phòng cháy chữa cháy  của cán bộ công nhân viên trong công ty, ban lãnh đạo công ty đã tổ chức buổi diễn tập giả định cháy tại cở sở. Buổi diễn tập diễn ra lúc 15h ngày 27/10/2016 với 100% cán bộ công nhân viên cùng các chiến sỹ đội PCCC số 2 thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.42

39

37Diễn tập giải cuộn đây, lăng chữa cháy.35

29

34

33Diễn tập cứu hộ cứu nạn.32

31

30

19

20

27

26Diễn tập dập tắt đám cháy.25

23

22

21

11

10

12

14

6

5

4

Buổi diễn tập kết thúc thành công tốt đẹp lúc 17h00.