Tháng 4 có 6 bạn có sinh nhật gồm: Nguyễn Thị Thiên, Nguyễn Đức Huy, Đỗ Thị Lan, Lê Văn Thả, Nguyễn Thị Hạnh, Bùi Quang Lâm. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc!

sinh nhat thang 4.20161 Sinh nhat thang 4.2016

sinh nhat thang4.2016.4

Bữa tiệc sinh nhật cho các nhân viên.