Tháng 1 có 14 nhân viên có sinh nhật gồm: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Vui, Triệu Mạnh Hà, Nguyễn Anh Mạnh, Nguyễn Thị Ánh, Đặng Văn Đạt, Đăng Hồng Luân, Khổng Văn Ninh, Lương Thanh Nhàn, Dương Văn Lương, Phùng Thị Giang, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hằng. Thay mặt ban lãnh đạo công ty chúc các ban có sức khỏe,  luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Sinh nhat thang1.2016

Ban lãnh đạo tặng quà cho nhân viên.

Sinh nhat thang 1..20162

Ban lãnh đạo gửi lời chúc đến toàn thể nhân viên và gia đình.

sinh nhat thang1.2016 4 sinh nhat thang1.2016