Tháng 2 có 8 bạn có sinh nhật gồm Lê Minh Cảnh, Phan Nam Phương, Trần Hữu Vinh, Nguyễn Văn Hùng, Bạch Hoàng Long, Tạ Văn Chung, Nguyễn Thị Quyên, Bùi Thành Long. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc!

sinh nhat thang 2.20162 sinh nhat thang 2.20163 Sinh nhat thang 2.1016