Có 9 nhân viên có sinh nhật tháng 5 : Khổng Văn Quảng, Khương Quý Anh, Vũ Thị Vân, Nguyễn Thanh Ba, Nguyễn Thị Hảo, Dương Văn Luật, Lê Minh Huy, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Tuấn. Chúc các bạn cùng gia đình mạnh khỏe, vui vẻ và tươi trẻ!

SN5.20162

SN5.2016

sinh nhat thang 5.2016

Ban lãnh đạo tặng quà  và có lời chúc đến các nhân viên.

SN5.20163

SN5.20164