sinh nhat thang 6.2016

Tháng 6 có 10 cán bộ công nhân viên có sinh nhật gồm: Phó giám đốc  bà Bùi Thị Tú Hoa, Nguyễn Văn Thân, Bùi Thị Giang, Nguyễn Văn Cao, Ngô Việt Bắc, Tạ Quang Hiền, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Tiến Được, Nguyễn Văn Tiến, Bùi Văn Thông. Chúc mọi người  cùng gia đình sức khỏe, thành công và thịnh vượng!

sinh nhat thang6

Ban lãnh đạo tặng quà và có lời chúc gửi đến cán bộ công nhân viên cùng gia đình.

sinh nhat thang 6

Sinh nhat thang6a

sinh nhat thang 6m

sinh nhat thang6 ksinh nhat thang 6e